Projekty Unijne

cele Projektu

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy wnioskodawcy.

Celem szczegółowym jest  poszerzenie katalogu usług – do oferty wnioskodawcy zostaną wprowadzone nowe usługi, które nie były dotychczas świadczone, tj.

– dystrybucja cyfrowych audiowizualnych treści na nośnikach obrazu w przestrzeni miejskiej;

– produkcja spotów reklamowych z wykorzystaniem drona.

Cele zostaną osiągnięte poprzez inwestycję polegającą na zakupie środków trwałych: totemów LCD oraz drona.

planowane efekty,

Nowe usługi pozwolą na ochronę przed skutkami pandemii Covid-19, gdyż dzięki nim wnioskodawca łatwiej pozyska nowych kontrahentów zainteresowanych nowoczesnymi formami reklamy i uniezależni się od klientów z branży turystycznej.

Zastosowane cyfrowe rozwiązania multimedialne w reklamie zewnętrznej są nowe na lokalnym runku powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. W Polsce rozwiązania digital signage wdrażane są od ok. 12 lat i dotyczą głównie handlu wielopowierzchniowego – wnioskodawca wykazał się kreatywnością w opracowaniu koncepcji zastosowania totemów LCD jako komunikującej się sieci nośników reklamy zewnętrznej. Na lokalnym rynku żadna firma nie dysponuje takim rozwiązaniem.

Dodatkowym efektem projektu będzie wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży nowych usług, zastosowanie OZE oraz utrzymanie działalności gospodarczej.

 Wartość Projektu oraz wkład Funduszy Europejskich.

 

Wartość całego projektu to 307 500 PLN

Wartość kwalifikowana to 250 000 PLN

Wkład Funduszy to 200 000 PLN co stanowi 80% dofinansowania